Drift og service

Overbelastet med tidkrevende arbeidsoppgaver? Å drifte og vedlikeholde tekniske systemet på kulturhus, konsertscener eller konferansebygg er ikke bare-bare. Mange steder mangler man ressurser til å håndtere drift og vedlikehold, hvilket ofte innebærer å følge opp andre firmaers leveranser. Med en driftsavtale trenger du kun å forholde deg til étt firma og til én person! Du får i tillegg tilgang på et bredt utvalg av produkter og kompetanse, kompetanse vi har opparbeidet oss etter årevis i bransjen.

Driftsavtale:
Fast utstasjonert driftstekniker på avtalt antall timer pr måned.
Servicetekniker
Serviceavtale: Sesongservice på lamper og annet utstyr, inkl håndtering av reparasjoner.
Vaktavtale
Vaktavtale:
Vi er der «when shit hits the fan». Døgnåpen telefonsupport med utrykning.